Friday, May 22, 2015

Sikap 3T

Dalam pertanian, pokok2 yang ditanam memerlukan penjagaan dan penyelenggaraan yang rapi bagi menjamin hasil tuaian yang berkualiti tinggi dan juga dapat menghasilkan kuantiti yang banyak.

Sesetengah petani memepunyai sikap 3T, iaitu tanam, tinggal, tuai, di mana petani tersebut hanya meninggalkan tanaman tanpa penjagaan sehinggalah waktu penuaian, dengan harapan mendapat hasil yang lumayan. Sikap ini perlulah dielakkan dari awal agar tidak menjadi satu kebiasaan.

1 comment: