Tuesday, October 23, 2012

Selamat Datang

Selamat datang ke blog kami.
Blog ini akan dimuatkan dengan maklumat-maklumat mengenai pertanian secara fertigasi yang diusahakan oleh kami sendiri dan juga senarai pengusaha-pengusaha tanaman fertigasi terutamanya di negeri Pulau Pinang.
Di sini juga kami akan cuba senaraikan sebanyak mungkin badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan (NGO) yang berperanan atau terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak dalam meningkatkan kemajuan sektor pertanian, khususnya secara fertigasi, khususnya di negeri Pulau Pinang.

Di samping itu, kami juga ada menawarkan beberapa produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan tanaman secara fertigasi kepada sesiapa yang berminat. Jenis, kepelbagaian dan kuantiti produk yang kami tawarkan akan dikemaskinikan dari masa ke semasa.

No comments:

Post a Comment