Friday, May 24, 2013

Tanaman Batas vs Tanaman Fertigasi

Minggu Lepas dan minggu ini kami berpeluang melawat Taman Kekal Pengluaran Makananan TKPM di Ara Kuda Tasik Gelugor. Lawatan ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar tentang tanaman dan aspek keusahawanan berskala lebih besar.

Sedikit pengenalan tentang taman ini ialah tanah seluas 200 ekar di berikan kepada lebih 30 usahawan berbagai bangsa untuk mengusahakan tanaman yang fokusnya terhadap sayur dan buah buahan.
Sewa tanah disini ialah RM 50/ekar setahun. Antara tanaman yang diusahakan di sini ialah sayuran daun seperti sawi, kangkung, bayam merah dan lain-lain. Selain itu jga terdapat tanaman buah seperti pisang, betik, jagung , timun kekacang dan lain-lain.

Fokus utama taman kekal pengeluaran makanan ini selain menjamin bekalan makanan setempat, ianya juga memberi penekanan untuk membantu menjana pendapatan pengusaha sekurang-kurangnya RM 3000 sebulan sekaligus mengurangkan kadar kemiskinan setempat.

Semua tanaman di sini adalah berasaskan tanaman batas dan dari perbincangan dan pemerhatian kami memang ada perbezaan dalam jenis penanaman batas dan tanaman fertigasi.

1. Kos permulaan prasarana

Untuk tanaman jenis batas, kos permulaan tidaklah setinggi kos permulaan untuk sistem fertigasi yang kita maklum memerlukan sistem piping dan lebih lengkap sistem bumbung penahan hujan. Bagi sistem batas kos permulaan melibatkan kos membersihkan kawasan, kos piping (sprinkler) dan lain.

Bagi kos-kos anak benih , pembajaan dan racun mungkin juga berbeza berdasarkan faktor lokasi dan keadaan tanah bagi tanaman batas. Untuk fertigasi, kos ini dapat dijangkakan kerana jika sistem piping dan pembajaan berjalan dengan baik, juga pertumbuhan pokok tumbuh dengan baik maka costing akan menjadi lebih mudah dan dalam jangkaan. Jadi perancangan dapat di buat dengan baik dan teliti.

2. Penyelenggaraan

Bagi tajuk ini, tanaman sistem fertigasi lebih mudah di selenggara. Ini kerana bagi sistem batas ianya lebih terdedah kepada vektor- vektor bawaan dari tanah dan persekitaran. Bagi sistem fertigasi pula, biasanya pengusaha dapat mengelakkan elemen-elemen ini dengan penggunaan silvershine dan rumah pelindungan hujan. Namun sistem batas pada masa ini juga banyak ditambah baik dengan penemuan-penemuan terkini hasil penyelidikan. Bagi sistem yang berskala besar sudah tentu memerlukan lebih masa dan penelitian.

3. Hasil

Point ini menarik untuk dibincangkan. Dari Jabatan Pertanian sendiri sistem fertigasi lebih mengeluarkan hasil berbanding sistem batas, Bagi tanaman seperti cili dan rockmelon mengikut statistik, sistem fertigasi mengeluarkan sehingga 7 kali lebih hasil berbanding sistem batas. Namun sistem fertigasi ini terhad kepada beberapa jenis tanaman sahaja. Sudah tentu tanaman-tanaman lain yang sangat diperlukan negara seperti pisang, betik dan lain-lain tidak boleh atau belum lagi ditanamn menggunakan sistem fertigasi.

Selain faktor-faktor ini, faktor-faktor lain yang perlu difikirkan dan diimbangkan pengusaha adalah seperti saiz keluasan ladang, faktor persekitaran seperti suhu dan kelembapan juga faktor kemudahan untuk mendapatkan alat ganti dan lain-lain. Ini kerana sudah tentunya faktor-faktor ini akan melibatkan kos samada kecil ataupun besar.

Jadi diharapkan perbandingan ini dapat membantu anda-anda yang terfikir untuk memulakan aktiviti perladangan ini.

Terima Kasih Malaysia.

No comments:

Post a Comment