Tuesday, November 19, 2013

Keselamatan berkebun

Dalam keseronokan atau kegirangan berkebun, yang paling penting sekali kenalah jaga keselamatan. Antara aspek keselamatan yang patut di jaga dan di perhatikan dengan serius adalah keselamatan dan kesihatan pekerja, pengurusan sisa ladang yang baik, pengairan, pengurusan baja, racun dan tanah. Ini adalah antara elemen-elemen yang terkandung dalam Skim Amalan Ladang Baik ataupun singkatannya SALM. Kali ini kami akan kupaskan satu persatu tentang aspek-aspek keselamatan ini.

1) Keselamatan dan Kesihatan Pekerja

contoh Personal Protective Equipment (PPE)
Di dalam perladangan aspek ini harus dititikberatkan, yelah siapa lagi yang hendak kerjakan ladang kalau bukan pekerja. Keselamatan mereka atau kita sendiri harus di jaga dan di pelihara. Antara penjagaan yang harus dititikberatkan adalah penggunaan alat keselamatan diri ketika berkerja. Alat-alat seperti but keselamatan, alat pelindung hidung dan mulut, dan sarung tangan haruslah sentiasa dipakai dan digunakan ketika bekerja. Ini kerana bak kata pepatah , malang itu kan tidak berbau. Apa sahaja boleh berlaku ketika bekerja, pokok tumbang, benda berat timpa kaki, binatang beracun seperti lipan atau lebah , dan yang lebih bahaya ialah pendedahan kepada racun.

Bahaya - bahaya ini memang sering berlaku tanpa kita jangka. Jadi langkah-langkah memakai alat keselamatan ini perlu diutamakan. Pelawat-pelawat yang datang melawat ke kebun juga haruslah diberikan sedikit taklimat ringkas tentang keselamatan di ladang. Ini bagi membolehkan mereka sedar akan tahap keselamatan yang ada. Kalau boleh bekalkan juga alat-alat keselamatan ini kepada mereka supaya mereka ini dilindungi.

Untuk langkah yang lebih baik, perlindungan insuran juga boleh membantu melindungi dan mengurangkan risiko bahaya.

Saudara Hakim
Lain-lain adalah dengan latihan yang cukup kepada pekerja, mengenakan tanda-tanda amaran pada tempat yang bahaya, menyediakan peti rawatan kecemasan, tempat mencuci tangan dan membersihkan diri dan tandas.


2) Pengurusan Sisa Ladang

Sisa-sisa ladang seperti bahan buangan dari tanaman yang tidak boleh dijual atau diperlukan haruslah di uruskan dengan baik untuk mengelakkan pencemaran dan pengabaian keselamatan kawasan.


Ini kerana sisa-sisa ini jika tidak diurus dengan baik boleh membawa wabak dan pencemaran. Jadi untuk itu sisa-sisa ladang harus dibuang ditempat sepatutnya ataupun dikitar semula.

3) Pengairan

Air yang tidak dirawat tidak boleh di salurkan ke saluran biasa seperti sungai dan laut. Ini akan mengakibatkan pencemaran dan bahaya kepada ekosistem.

Selain itu sumber air yang digunakan juga mestilah dari sumber yang diyakini bersih.


4) Pengurusan Baja, Racun dan Tanah

Baja-baja dan racun yang digunakan mestilah atas dasar kecukupan yang diperlukan tanaman. Racun yang merbahaya dan tiada logo yang diyakini haruslah dielak.

Contoh Rak Baja dan Racun
Pengurusan sisa ladang dan racun yang tidak baik

Bagi mengelakkan berlakunya kekeliruan yang boleh menjurus ke arah kecelakaan atau kecuaian, baja dan racun ini harus dilabel dan diletakkan di tempat yang tertutup.

Bagi ladang yang ditanam di atas tanah, tanah haruslah dijaga dan dielakkan dari berlakunya hakisan. Sumber tanah juga haruslah di dapati dari sumber organik. Ini bagi menjaga kesuburan tanah.

Ini sahaja yang sempat kami kongsikan buat kali ini dan maklumat lanjut mengenai Skim Amalan Ladang Baik (SALM) bolehlah klik ke link di bawah:

http://www.apeec.upm.edu.my/apeec/GACP/PDF%20SLIDES%2013%20JUN/Herba%20SALM.ppt%20[Compatibility%20Mode].pdf

Sekian dulu buat masa ini.. Terima Kasih dan Selamat Berkebun!!
No comments:

Post a Comment